Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy

Hoivapalveluita sydämellä jo vuodesta 1994

TOIMINTA-AJATUS

Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy on perustettu 1.2.2007 perheyritys Luoteis-Satakunnassa, Pomarkussa. Yrittäjät Susanna Haara ja Jussi Hietanen jatkavat vanhempiensa aloittamaa elämäntyötä. Asumisyksiköitä on kaksi, Etelärinne ja Tiilitupa, joista Etelärinteen toiminta on alkanut jo vuonna 1994 ja Tiilituvan vuonna 2004.

Yrityksemme tarjoaa...

 • ympärivuorokautista, kodinomaista, tehostettua asumispalvelua
 • virike- ja päivätoimintaa,
 • työtoimintaa
 • leiritoimintaa
 • avohuollon tukitoimintaa sekä
 • neuropsykiatrista valmennusta

...vammaisille ja kehitysvammaisille.

Autamme asiakkaitamme...

 • säilyttämään toimintakyvyn mahdollisimman pitkään.
 • säilyttämään oman identiteetin ja omanarvontunteen.
 • kokemaan turvallisuuden tunteen.TYÖTÄMME OHJAAVAT ARVOT

ASUKKAAN KUNNIOITTAMINEN

 • jokaisella asukkaallamme on oikeus saada yksilöllistä kohtelua ja hyvää hoitoa

IHMISARVO

 • jokainen asukas on tärkeä iästään, vakaumuksestaan tai sairaudestaan riippumatta

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

 • asukas saa tehdä valintoja omaa hyvää oloaan edistääkseen

TURVALLISUUS

 • jokaisen asukkaan tulee tuntea olonsa turvalliseksi

YHTEISÖLLISYYS

 • pitää sisällään luottamuksen, avoimuuden, toimivan vuorovaikutuksen, yhteenkuuluvuuden tunteen, "yhteen hiileen puhaltamisen" ja sallivan ilmapiirin

RATKAISUKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA

 • toimitaan rakentavasti ja arvostavasti yhteistyössä - inhimillisyyttä korostaen
 • huomioidaan jokaisen asukkaan olemassa olevat voimavarat ongelmien, hankalien tilanteiden käsittelyssä - hoitohenkilökuntamme ohjaavat asukkaita näkemään nämä eri vaihtoehdot, mahdollisuudet ja voimavarat
 • tehdään asukkaiden kanssa sitä mikä toimii, ei sitä mikä ei toimi - kokeillaan uusia/vaihtoehtoisia ratkaisuja toimimattomien keinojen tilalla
 • hyödynnetään asukkaan olemassa olevia taitoja ja vahvuuksia, onnistumisia
 • yhteistyössä asukkaan kanssa vaalitaan huumoria ja myönteistä palautetta