Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy

Hoivapalveluita sydämellä jo vuodesta 1994

NeuroPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatriset valmentajat yksiköissämme ovat (sisätaudit & psykiatria tai diabetesosaaminen; AMK) -koulutuksen saaneita sairaanhoitajia, joilla on vammaistyön lähihoitajatutkinto pohjana. He ovat suorittaneet neuropsykologisiin erityisvaikeuksiin ja kuntoutusmenetelmiin liittyvän täydennyskoulutuksen vuonna 2011.

Neuropsykologinen valmennus on suunnitelmallinen, tavoitteellinen, yksilöllinen ja asiakaslähtöinen kuntoutusmenetelmä. Se soveltuu hyvin asiakkaan muiden kuntoutusten tai hoitojen oheen. Neuropsykiatrinen valmennus käy niin lapselle, nuorelle kuin aikuisellekin; joilla on neuropsykiatrisia tai autismin kirjon oireita sekä henkilöille, joilla on vaikeuksia selvitä päivittäisistä toiminnoistaan. Asiakkaalta valmennus vaatii jonkin verran myös kykyä havainnoida ja arvioida itseään.

Neuropsykiatrinen valmentaja (eli nepsy) auttaa arjen ja elämänhallinnan pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Hän ohjaa valmennettavaa löytämään oman itsensä ja omat voimavaransa siten, että valmennettava voi kehittää itseään ja omaa toimintatapaansa. Neuropsykiatrinen valmentaja on muutosprosessin ohjaaja; valmennettavan tuki, kannustaja, mallintaja ja tiedon jakaja. Valmentaja ohjaa asiakasta tekemään omat ratkaisunsa ja samalla valmentaja pyrkii tekemään itsestään tarpeettoman valmennettavalleen valmennusprosessin edetessä.

Yrityksemme neuropsykiatrisilta valmentajilta on saatavana voimavara-ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus. Diabeteksen omahoidon onnistumista voidaan tukea myös neuropsykiatrisen valmennuksen keinoin.