Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy

Hoivapalveluita sydämellä jo vuodesta 1994

MUISTIHOITAJAN TYÖ ASUMISYKSIKÖISSÄMME

Muistihoitajamme ohjaavat asiakkaitamme aivoterveyden edistämisessä. He varmistavat muistisairaiden asiakkaidemme hyvän elämänlaadun; oikeanlaisilla tukimuodoilla, hoitokäytännöillä ja kuntoutuksella. Muun henkilökunnan kanssa yhteistyössä muistihoitajamme huolehtivat asiakkaiden varhaisesta muistihäiriöiden tunnistamisesta ja hoitoon ohjauksesta. He tekevät yhteistyötä Perusturvakeskuksen muistihoitajan ja lääkärin kanssa. Muistihoitajamme ohjaavat myös asumisyksiköidemme muuta henkilökuntaa havainnoimaan muistisairauksien tunnistamista, käyttämään hyväksi koettuja hoito- ja kuntoutusmenetelmiä asiakaslähtöisesti sekä arvioimaan lääkärin määräämän lääkehoidon asiakaslähtöistä vaikuttavuutta.