Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy

Hoivapalveluita sydämellä jo vuodesta 1994

DIABETESHOITOTYÖ

Olemme panostaneet myös diabetesosaamiseen asumisyksiköissämme. Henkilökuntamme on osallistunut diabetesta käsittelevään täydennyskoulutukseen vuonna 2012 ja yrityksen toimitusjohtaja on suorittanut diabetesosaamisen erikoistumisopinnot. Hän ohjaa ja tukee henkilökuntaa diabeteshoitotyön toteutuksessa yhteistyössä terveyskeskuksen diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa. 

Diabeteshoitoon on rakennettu oma hoitomalli, jota kehitetään asiakaslähtöisesti, asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi käytössämme on selkokielinen asiakkaan ohjaukseen tarkoitettu diabetesohjausmateriaali. Materiaalia arvioidaan ja muokataan tarpeen vaatiessa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Diabeteshoitotyön myötä huomioimme asiakkaiden hoidossa  kokonaisvaltaisesti myös tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn. Diabeteshoidon omahoitoon on saatavilla myös neuropsykiatrista valmennusta.