Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy

Hoivapalveluita sydämellä jo vuodesta 1994

HENKILÖKUNTA

YRITYKSEMME PALVELUKSESSA TOIMII TÄLLÄ HETKELLÄ:

Vastaavia hoitajia
 • joilla esimiestyön koulutus sekä erilaisia ammatillisia täydennyskoulutuksia
Sairaanhoitajia
 • joilla moniammatillista erikoistumisosaamistaHoitajia ja sosiaalialan ammattilaisia

 • joilla osaamista eri hoitotyön osa-alueilta

Hoitotyötä avustava henkilökunta
 • lähihoitajaopiskelijoita
 • henkilökohtaisia avustajia yms.HENKILÖKUNNALLEMME JÄRJESTETYT KOULUTUKSET VUOSINA 2007-2018

 • ISO 9001:2008 -laatukoulutus
 • SOTEVOIMA -seminaari
 • Työhyvinvointi- ja salassapitokoulutus
 • Tiimityö- ja vuorovaikutuskoulutus
 • Vastavuoroisuus työyhteisössämme -koulutus
 • SOTE -alan turvakorttikoulutus
 • Hätäensiapukoulutus
 • Lääkehoidon täydennyskoulutus
 • Osaamisen kartoitus (OSTU)
 • AVEKKI -koulutus (vuosittain jatkuva)
 • PKV -lääkelupakoulutus
 • Ergonomia työssä -koulutus
 • EA1 - koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalueiden oppisopimuskoulutus lähihoitajille
 • LOVE- koulutus
 • Näyttötutkintomestarinkoulutus
 • Muistihoitajakoulutus
 • Reteaming-koulutus
 • Hätätilanteiden hallinta- koulutus
 • EA1 & EA2 - koulutus
 • henkilökunnan mielenkiinnon mukaan pidemmät täydennyskoulutukset

TYÖNANTAJAN OSALLISTUMINEN HANKKEISIIN JA KOULUTUKSIIN VUOSINA 2007-2018

 • SOTEVOIMA -koulutus ja seminaari sosiokulttuurillisesta innostumisesta
 • Laatua Satakunnassa -hanke (Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen)
 • Kehitysvammaisuus lääketieteen näkökulmasta -koulutus
 • Kehitysvammaisten lääkehoito -koulutus
 • Päihderiskien hallinta -koulutus
 • Yritysvastuun ABC -koulutus
 • Kehitysvammaisuus, mielenterveys ja haastavat tilanteet sekä niihin liittyvä emotionaalinen tuki -koulutus
 • Foorumix - Esimiesverkostot työkykyhjohtamisen tukena (SAMK:n hanke)
 • Vaikuttavat tavat (VATA), näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla (SAMK)


YRITTÄJÄN KOULUTUS


 • Lähihoitaja, vammaistyön sv, 1997 
 • Sairaanhoitaja AMK 2005 
 • Yrittäjän erikoisammattitutkinto, 2009 
 • Neuropsykiatrinen valmentaja, 2011 
 • Sosiaali-ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen erikoistumisopinnot, 2011 
 • Näyttötutkintomestari, 2012
 • Diabetesosaamisen erikoistumisopinnot, 2012
 • Muistihoitajakoulutus, 2013
 • Ammatillisen opettajakoulutuksen pedagogiset opinnot, 2014
 • Syöpähoitotyön kehittäjä, 2015
 • NLP Practitioner, 2015 
 • Terveyden edistäminen, suunt. ikääntyneiden terveyden edistäminen, ylempi AMK, 2016